मराठीतून समजूया

एकमेका साहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ

ईकॉमर्स व्यापार

शून्य भांडवलामध्ये कसा व्यापार करावा हे मराठीतून शिकवणे. शून्य भांडवलामध्ये धंद्याची सुरुवात इ कॉमर्स द्वारे कशी करावी हे समजावणे.

सोशल मीडिया

सोशल माध्यमांचा वापर व्यापारात कसा करता येईल ह्याबद्दल सल्ला देणे आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसे पोचता येईल हे पाहणे

ग्रामीण विद्यार्थी

ग्रामीण भागातली मुलांना आणि त्यांच्या कुटुंबाना प्रेरणा देणे आणि त्यांना त्याच्या व्यवसायामध्ये लागणारी माहिती पुरवणे आणि संधर्भ देणे.

Courses (व्यायसायिक अभ्यासक्रम)

काही व्यायवसायिक अभ्यासक्रमाचे व्हिडीओ

वाचाल तर वाचाल ( Blogs)

आमचे काही प्रसिद्ध ब्लॉग्स . अवश्य वाचा आणि अभिप्राय कळवा.